Budsjett for bryllup

Bryllup er kostbart og det er lurt å ha et bevisst forhold til hva kostnadene går til. Under finner du informasjon om budsjett for bryllup.

Hvorfor lage et budsjett? Det er ikke alle som ser nødvendigheten av et budsjett, så her er seks grunner til hvorfor dere bør ha det:

  • Slipper tomme bankkontoer etter bryllupet.
  • Slipper unødvendige krangler om pengebruk i forbindelse med bryllupet.
  • Hjelper dere til å se hva dere har råd til og hva som dere burde la være å prioritere.
  • Hjelper dere å få et bevist forhold til hva som koster og hva dere ønsker å bruke penger på.
  • Hjelper å holde fokuset.
  • Om noen skal bidra økonomisk til deres bryllup kan det være veldig lurt å vise til budsjettet i forhold til hva deres penger blir brukt til. Kan lett være noen som føler at de kan være med å bestemme siden de har betalt så mye, og da er det greit å vise til hvem poster de har vært med å betalt.

Hvordan lage et budsjett? Når dere skal lage et budsjett er det noen steg som kan være lurt å følge:

  1. Bli enig om hvor mye penger dere har tenkt å bruke. Det vil si hvor mye ønsker dere å bruke, og hvor mye tillater deres økonomi at dere bruker. Det er viktig å finne et tall som dere begge er enig om og som er realistisk.  Det er ikke morsomt å starte det nye ekteskapet med masse gjeld, for regningene må betales om de er med i budsjettet eller ikke.
  2. Det kan være lurt å ha en egen bankkonto for bryllupet. Sett alle penger dere skal bruke på bryllupet inn på denne kontoen, da er det enklere å se hva en kan bruke på bryllupet og holde kontroll med kostnadene. Etter bryllupet kan denne kontoen brukes som en felles sparekonto.
  3. Finn en gratis budsjettmal på nett, eller lag en selv i excel.
  4. Fyll inn budsjettmalen.