Bryllups seremonien

Ved kirkelig vielse må dere ta kontakt med prestekontoret i den menigheten en av dere tilhører, og der vil dere få mer informasjon. Minst en av dere må være medlem av statskirken. Gå til www.kirken.no/ for mer informasjon. Når det nærmer seg vielsen bør det avtales møte med presten, han/hun vil da informere om hva som skal foregå under vielsen, salmer etc. Her kan dere også avtale tidspunkt for å pynte og "trene" før vielsen.

Borgerlig vielse - Ta kontakt med sorenskriver eller byfogd som gir dere de nødvendige opplysninger.

Videre må dere (uansett hva slags seremoni) fylle inn skjemaene under og levere til folkeregisteret. Det er på grunnlag av disse papirene dere får en foreløpig vielsesattest. Den foreløpig vielsesattest signeres ofte i kirken av presten, brudepar og forlovere, før den så blir sendt inn til folkeregisteret. Deretter får dere tilsendt den ordentlige vielsesattest i posten.

Folkeregisteret vil undersøke om det er noen grunn til at ekteskaper ikke kan finne sted. Det foretas en prøving av ekteskapsvilkår etter regler fastsatt i ekteskapsloven.

Plassering i kirken - nærmeste familien sitter på første rad på begge sider. Brudens familie sitter til venstre for alteret og brudgommens familie til høyre.

Skikk i kirken - Bruden skal sette seg først. Når hun har satt seg, setter alle de andre seg. Hennes forlover legger kjolen pent når bruden kommer til stolen. Forlover skal også ta over brudebuketten når brud og brudgom skal fram for å bli viet. Begge forloverne bør stå under denne delen. Før brudeparet går ut av kirken gratulerer presten brudeparet, forlovere og foreldre. De første til å gå ut av kirken er selvsagt brudeparet, etter de kommer forloverne, men de bør vente med å begynne å gå til brudeparet er halvveis nede i kirken.

Personliggjøre bryllups seremonien

Det er som oftest en fast ramme rundt hvordan vielsen foregår, men det går an å prøve å få den mer personlig. Vår største anbefaling er å prøve å få den så personlig som mulig.

Ulike forslag til brudemarsjer og salmer finner dere helt neders på denne siden.

1. Må vielsen være i kirke eller har dere muighet til å ha den en plass som passer dere bedre?

2. Der det er mulig, prøv å pynt vielseslokalene.

3. Få venner eller familiemedlemmer til å å synge eller lese opp et dikt.

4. Lag eget vielsesprogram.

5. Etter vielsen ønsker folk som oftest å gratulere og det er ikke sikkert dere har mulighet til å stoppe opp under tak. Avtal med noen på forhånd om å holde paraply for dere om det er nødvendig.

6. Før brukte en ofte ris til å kaste på brudparet, det er mange plasser som ikke tillater dette. Såpebobler kan isteden brukes. Om en har vielsen i andre lokaler kan også falske blomster brukes. Små smykkeposer kan brukes for å dele ut til gjester.

7. Spør om dere får lov til å ha en personlige preg på seremonien. Eksempelvis en lys seremoni (Dette er en Filippinsk tradisjons rituale der det blir først tent et lys for bruden og et for brudgommen, så tar de hvert sitt lys og tenner et felles stort kubbelys og slukker sine egne. Det skal symbolisere at de nå er en enhet).

8. Skriv egne ekteskapsløfter.

9. Transport frem og tilbake til kirken må huskes på for: 1. Brud og forlover. 2. Brudgom og forlover. 3. Gjester.

Brudemarsjer

Velg den brudemasjen som passer best for dere.

Orgel:

 • Allegro maestoso i c dur, fra sonate i c moll - Felix Mendelssohn.
 • Bruremarsj fra "Lohengrin" - Richard Wagner.
 • Fra en midtsommernattsdrøm - F. Mendelssohn.
 • Preludium i C-dur - J.S. Bach (orgel)
 • Preludium i Ess-dur - J.S. Bach.
 • Purpose - R. Nordraak.

Orgel og trompet:

 • Brudeslått fra Øre - Henning Sommero.
 • Trumpet voluntary - J. Clarke.

Noen andre:

 • Bryllupsmarsj fra "Ett bondbrøllop" - A. Sødermann
 • Bryllupsintrada - J.V. Ugland
 • Bryllupsmarsj - F. Andersen
 • Pachelbel's Canon 
 • Rondeau - Mouret
 • Trumpet Tune - H. Purcell

Salmer

Dette er salmer som ofte blir brukt i kirken:

 • Kjærlighet fra Gud
 • Å leva, det er å elska
 • Kjærlighet er lysets kilde
 • Deilig er jorden
 • Herre Gud, ditt dyre navn og ære
 • Til Kjærleik Gud oss skapte