KJØREPLAN FOR BRYLLUP

Hvordan man sette sammen bryllupsdagen på en god måte kan være vanskelig. Det er mange ting som må tenkes på, og det er vanlig å lage en kjøreplan. Dette er like mye så dere skal slippe å huske på alt, sørge for en helthet på dagen, samtidig som det er mange parter involvert som trenger den. Planen er at dere skal kunne nyte bryllupsdagen og legge kjøreplanen over til noen andre. Det er ofte toastmasteren(e) som tar tak i kjøreplanen på selve dagen. Del ut kjøreplaner til alle som skal hjelpe til med oppgaver (sjåføren, toastmasteren, fotografen og alle evt andre). Under kommer vi med et forslag til kjøreplan for bryllupet.

Se også vår side "Toastmaster og taler til bryllup".

Se også vår side "Bryllups seremonien".

Kjøreplan for bryllupsdagen

Vielsen/seremonien

 • Om gjester bor samlet arrangeres felles transport til kirken.
 • Brudens familie står og tar i mot gjester foran eller inne i kirken (kan selvsagt være noen andre, men noen bør stå å ta i mot gjester).
 • Brudgom og forlover ankommer vielseslokalet senest 10 minutter før og gjør seg klar inne i kirken.
 • Bruden og forlover kommer. Forlover går føre inn i kirken og finner plassen sin, mens bruden, hennes far (eller annen ønsket person), blomsterpiker og ringbærer venter på brudemasjen.
 • Vielsen starter og avsluttes. Vanligvis et eget program.
 • Presten gratulerer de involverte partene og brudeparet går ut av kirken. Forlovere, foreldre, nær familie og resten av gjestene følger på.
 • Brudeparet stopper utenfor kirken slik at alle gjestene gratulerer de på veien ut.
 • Brudeparet stiller opp foran kirken slik at gjestene får tatt bilder.
 • Brudeparet blir hentet og fraktet til neste destinasjon.
 • Felles transport til festlokalet for mottakelse.

Fotografering/mottakelse

 • Brudeparet møter opp på avtalt plass for å ta bryllupsbilder. Her møtes som oftest også forlovere, brudepiker og ringbærere opp.
 • Mens brudeparet tar bilder er det ofte at resten av gjestene drar i forkant til der bryllupsfesten skal være til en mottakelse. Nærmeste familie og toastmaster er på plass for å ta i mot gjestene. Her serveres det enkel mat (eksempelvis fingermat) som kan spises stående, samt velkomstdrink.
 • Når brudeparet er ferdig med fotograferingen kommer de også til mottakelsen. Da er det vanlig at toastmasteren samler alle og introduserer brudeparet med deres nye navn. Som oftest resulterer dette i en stor klapp fra gjestene.
 • Under mottakelsen er det vanlig at gjestene gjøres kjent med bordkartet hvis dette er hengt opp/lagt ut.
 • De som har fått ansvaret for gavene pakker ut de nå og setter de på eget gavebord.
 • Toastmaster(e) sjekker om alt er i orden, holder kontroll på kjøkkenet, og sjekker med gjestene om det er noen flere som ønsker å stå på talelisten.

Festmiddag

 • Rett etter at vin er skjenket kommer velkomsttalen (tale nr 1). Noen velger å vente til forretten er servert for velkomsttale. Det er brudens far/verten som ønsker gjestene velkommen til bords. Det er blitt mer vanlig at brudgomen gjør dette. Det ønskes velkommen og toastmaster(e) blir introdusert. Toastmaster reiser seg så alle kan se ham/henne.
 • Toastmaster takker og kommer med praktiske opplysninger som kjøreplanen for bryllupet, når røykepauser kommer, hvor er toaletter, rømningsveier, garderobe etc. Og dersom kokken ikke skal si noe om menyen, gjør toastmaster dette også.
 • Her er det noen som velger å ha en velkomstsang fra brudeparet.
 • Forrett serveres og spises.
 • Noen velger å ha en tale i mellom forrett og hovedrett.
 • Hovedrett serveres og første omgang av hovedrett spises.
 • Brudens fars tale (tale nr. 2). Dette er dagens hovedtale og er rettet til brudeparet. Er ikke brudens far tilstede kan hennes mor eller annen nær slekt ta den. Talen avsluttes med å ønske brudeparet alt godt i framtiden og utbringer en skål. Alle gjestene reiser seg når denne skålen utbringes, mens brudeparet blir sittende.
 • Etter en skål kommer brudgommens tale (tale nr. 3).
 • Hovedetten serveres for andre gang og det ryddes opp. 
 • Om bruden ønsker å tale kommer den inn her (tale nr. 4), om hun heller ønsker å ha en sang til brudgommen er det også greit.
 • Så kommer talene på rad og rekke. Brudens forlover taler eller hun har ordnet en sang (tale nr. 5).
 • Så er det brudgommens forlovers tale eller sang (tale nr. 6).
 • Brudgommens fars/eller mors tale (tale nr. 7), og like etterpå kommer det sang fra brudgommens foreldre.
 • Slutten på denne talerekken er brudgommens eller brudens søsken (tale nr. 8).
 • Desserten blir servert, og etter at alle har fått anledning til å smake, kan neste tale komme.
 • Gjester som har gitt toastmaster beskjed på forhånd skal nå få muligheten til å tale (tale nr. 9) eksempelvis faddere og besteforeldre, samt hvis det er flere sanger taes de nå.
 • Desserten ryddes vekk og Takk for maten talen kommer som siste tale (tale nr. 10). Det er ofte brudgommens far som holder denne. Det takkes for maten og utbringes en skål for vertskapet (som som oftest er brudeparet). Det er ofte at kjøkkenpersonalet kommer ut i festsalen og hører på denne talen, og da overrekkes man selvsagt en takk til de også for god mat og servering i talen.
 • Tostmaster ber nå alle gjestene om å følge brudeparet over i en annen del av lokalet for kaffe avec. Det gir personalet mulighet for å rydde matsalen og gjøre klar til kaffe, kaker og dans.

Kvelden - festen

 • Om dere har invitert kaffegjestene er tiden for at de skal komme nå.
 • Kaker blir servert, og brudeparet skjærer de første stykkene av bryllupskaken ved at begge to holder i kakespaden. Ofte gir brudeparet hverandre litt kake også (mater hverandre).
 • Før i tiden var det vanlig å ha høytlesning av kort og telegram med toastmaster, evt. brudgommens forlover. Denne tradisjonen er ikke så vanlig lengre, men om dere velger å gjøre det må dere huske å merke alle kort mot gavene, ellers blir det lett surr i hvem som gav hva. Samt dere må huske å beregne inn god tid da det kan være mange kort og telegrammer.
 • Om dere ønsker å ha taler til kaffen kommer de ofte inn her.
 • Videre er det brudevalsen som står for tur. Brudeparet åpner dansen, og mot slutten gjør de tegn til forlovere som følger de på dansegulvet. Dette signaliserer at alle gjestene er velkommen ut på dansegulvet. Deretter danser bruden med sin svigerfar og brudgommen med sin svigermor. Dette fortsetter med dans mellom bruden og hennes far og brudgommen og hans mor. Og den siste obligatoriske dansen er brudeparet med forloverne.
 • Om dere skal ha noen andre aktiviteter (eksempelvis smies i hymens lenker) kommer de ofte inn her.
 • Om festen skal vare lenge kan det være lurt med noe nattmat.
 • Bryllupsfesten går mot slutten og felles transport går til felles overnattingsplass.